Zondag, Augustus 18, 2019
Welkom!
0producten in uw mandje
Mandje Subtotaal: € 0,00

1. Algemeen
Dit privacybeleid beschrijft het beleid van CrazyCamel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens ("Privacybeleid"). Dit Privacybeleid is van toepassing op de website CrazyCamel.be, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. CrazyCamel is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.

Reikwijdte en toestemming: Door gebruik te maken van CrazyCamel.be en daaraan gerelateerde diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het door ons verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid.
CrazyCamel kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij meedelen op onze Website. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze Website is geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 1 februari 2017.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wanneer u beslist om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen op onze servers. Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

Gegevens die u aan ons verstrekt: 
Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

-         gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de diensten die u afneemt;

-         aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media websites of diensten van derden;

-         gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden;

Gegevens uit andere bronnen:
Wij kunnen aanvullende gegevens over u ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan onze accountinformatie. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: demografische gegevens, navigatiegegevens, aanvullende contactgegevens en aanvullende gegevens over u uit andere bronnen, zoals overheidsinstanties, voor zover toegestaan door de wet.

3. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

-         om u toegang te geven tot onze diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van e-mail of per telefoon;

-         om onze diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;

-         om contact met u op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om u te informeren over onze diensten of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacybeleid; en

-         om u andere diensten te verlenen waarnaar u heeft gevraagd, alsbeschreven toen wij de gegevens verzamelden

Gegevens delen met en registratie op social media sites:
We kunnen ook diensten aanbieden die het u mogelijk maken om gegevens te delen met met socialmediasites van derden, zoals Facebook, Google Plus en Twitter. Indien u ons toegang geeft tot bepaalde persoonsgegevens die zijn opgeslagen op websites van derden, zal de reikwijdte van deze toegang verschillen er website en zal deze worden bepaald door uw eigen browserinstellingen evenals door uw toestemming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zoals verder omschreven onder 4, maken wij uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

. dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze diensten op de website (denk hierbij aan marketing bureaus en technische ondersteuning). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van CrazyCamel.be


. bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid.

Wij kunnen uw persoonlijk gegevens delen:
- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
- indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
- indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

4. Marketingdoeleinden

U gaat ermee akkoord dat wij de door ons verzamelde gegevens mogen gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of diensten van CrazyCamel.be die interessant voor u zouden kunnen zijn.

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw gegevens combineren met gegevens die wij van andere bedrijven verzamelen en deze gebruiken om onze Diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.

Wanneer u geen marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u uw berichtvoorkeuren aangeven in het door u ontvangen bericht.

5. Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via het Contactformulier. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

6. Andere informatie

Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie ("spam"): Wij tolereren geen misbruik van onze Website. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar sales@CrazyCamel.be. Indien u denkt dat u een beveiligingslek in onze website heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen naar sales@CrazyCamel.be met een uitleg van de door u ontdekte kwetsbaarheid van onze website.

Het is niet toegestaan om onze communicatiemiddelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.

Derden: Tenzij uitdrukkelijk anders  bepaald, is dit Privacybeleid uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van u verzamelen. CrazyCamel.be heeft geen controle over het privacybeleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is. Wanneer wij samenwerken met derden of tools van derden gebruiken om bepaalde diensten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk privacybeleid op u van toepassing is. We moedigen u daarom aan om vragen te stellen voordat u uw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen.

U heeft het recht om ten allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing.

Contact: Mocht u nog vragen hebben over CrazyCamel en onze website dan kunt u terecht op het emailadres: sales@CrazyCamel.be